Wydarzenia 2019-08-06T14:58:57+00:00

Powiat Bolesławiecki

Wydarzenia cykliczne

Bolesławieckie Święto Ceramiki
Festyn Kresowo -Kapuściany w Żeliszowie
Dożynki Gminy Bolesławiec
Bałkańska Festa w Bolesławicach
Skate-Maraton Borów Dolnośląskich

Projekt „Bautzen i Bolesławiec – dwa powiaty turystyczne!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa

Das Projekt „Bautzen und Bolesławiec – zwei touristische Landkreise!“ wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Fonds der Kleinen Projekte
Interreg Polen – Sachsen 2014 – 2022 kofinanziert

„Bauzen and Bolesławiec- two tourist districts”project  is co-financed from the contributions  of the European Regional Development Fund of the Interreg Poland-Saxony 2014-2022 programme  under the Small Projects Fund of the The Neisse-Nisa-Nysa Euroregion (ERN)