Ścieżki rowerowe w Gminie Warta Bolesławiecka 2018-03-10T11:42:09+00:00

Ścieżki rowerowe w Gminie Warta Bolesławiecka

Trasa zwana „ścieżką zdrowia” to ścieżka rowerowa o długości ok. 5km przebiegająca przez Wartę Bolesławiecką , Iwiny aż do Raciborowice Dolnych wije się wśród pól i wykorzystuje przestrzeń krajobrazową dla aktywnego spędzania wolnego czasu, wkomponowana w rzeźbę terenu , przebiega w pobliżu miejsc szczególnie atrakcyjnych. Zachęcamy do skorzystania z miejsc postojowych, wiaty grillowej, siłowni zewnętrznych, placu zabaw czy też boisk sportowych.