Ruiny zamku w Gościszowie 2018-03-13T09:24:03+00:00

Ruiny zamku w Gościszowie

Zamek wzmiankowany po raz pierwszy w 1294 r. Przez stulecia siedziba śląskich rodów szlacheckich von Warnsdorf i von Bibran. Budowla, kilkukrotnie przebudowywana, obecne formy zawdzięcza późnorenesansowej modernizacji z 1603 r. Zespół został zniszczony w czasie II wojny światowej i posiada status trwałej ruiny.

59-732 Gościszów