Ruiny klasztoru Św. Marii Magdaleny 2018-03-13T08:38:07+00:00

Ruiny klasztoru Św. Marii Magdaleny

Tradycja wiąże powstanie klasztoru w 1217 r. z postacią św. Jadwigi Śląskiej. Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca sióstr zakonnych w Nowogrodźcu pochodzi z roku 1249 r. Rozległy zespół był wielokrotnie przebudowywany, a obecny zachowany układ to pozostałość największej rozbudowy w stylu dojrzałego baroku, która miała miejsce w 1. poł. XVIII w. Pod koniec II wojny światowej obiekt został częściowo zniszczony i splądrowany. Nieodbudowany po wojnie, obecnie ma status trwałej ruiny.

Strzelecka, 59-730 Nowogrodziec