Ratusz 2018-03-12T09:28:40+00:00

Ratusz

Najstarsza zachowana część ratusza – trakt północny z wieżą – powstała w XV w. W l. 1525-1535 dobudowano trakt południowy z reprezentacyjną salą zaprojektowaną przez W. Rosskopfa (obecnie Pałac Ślubów), przykrytą sklepieniem cyrklowym. W l. 1776-1781 dokonano przebudowy ratusza w stylu barokowym, a pod koniec XIX w. oczyszczono bryłę z kramów i przybudówek, a w południową i wschodnią elewację wmurowano renesansowe portale. W 1913 r. na wschodniej elewacji umieszczono płaskorzeźbioną scenę ilustrującą wydarzenie z okresu napoleońskiego – pojmanie francuskiego generała Bruna przez Rosalię von Bonin w 1807 r.

Rynek 41, 59-700 Bolesławiec