Platforma widokowa w Osiecznicy oraz wieża widokowa w Kliczkowie 2018-03-10T11:32:32+00:00

Platforma widokowa w Osiecznicy oraz wieża widokowa w Kliczkowie

Obiekty wybudowane w ramach realizacji przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy projektu pn. „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów”.

Celem projektu było zmniejszenie oddziaływania na obszary Natury 2000 położonej w Dolinie Kwisy poprzez skanalizowanie rosnącego ruchu turystycznego związanego z turystycznym użytkowaniem rzeki.

Źródło:http://kwisa.zielonaakcja.pl/wp-content/uploads/2014/04/Dla-Kwisy-dla-Natury-przygotowanie-_-Irena_Krukowska_L.pdf