Kościół parafialny pw. Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku Dolnym 2018-03-12T11:57:36+00:00

Kościół parafialny pw. Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku Dolnym

Kościół, wzmiankowany w 1376 r., w obecnej formie wzniesiony został w l. 1470-1485. Budowla była przebudowywana w 2. połowie XVIII w. i ok. 1875 r. Z zachowanych zabytkowych elementów dawnego wyposażenia uwagę zwraca późnorenesansowa chrzcielnica z ok. 1600 r. oraz ołtarz główny z końca XVII w.

Kraśnik Dolny 37, 59-700 Kraśnik Dolny