Kościół pw. Pokłonu Trzech Króli w Kliczkowie 2018-03-13T14:30:14+00:00

Kościół pw. Pokłonu Trzech Króli w Kliczkowie

Kościół filialny w Kliczkowie, należący do parafii Osiecznica, jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swój wiek (XVw), ale też szczególne wezwanie – Pokłonu Trzech Króli. Ten moment związany z narodzinami Syna Bożego uwieczniony jest w ołtarzu głównym. Znajdziemy tam rzeźbioną scenę pokłonu Trzech Króli. Na dwóch skrzydłach bocznych tego tryptyku zobaczymy namalowane na desce sceny: zwiastowania, narodzenia Jezusa, obrzezania Dzieciątka i ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu.Po zamknięciu skrzydeł bocznych przed oczami modlących jawią się dwie postaci naturalnej wielkości namalowane na desce: Matka Boża Bolesna i Jezus ubiczowany. Zwieńczeniem górnej części ołtarza jest scena pasyjna – Maryja trzyma na rękach ciało umęczonego Syna (pieta). Na uwagę zasługuje też piękna ambona z wizerunkami ewangelistów.

W świątyni znajdziemy także wiele symboli i pamiątek związanych z fundatorami – rodziną Rechenbergów i ich potomkami. Na loży kolatorskiej znajdującej się po lewej stronie prezbiterium widoczne są herby rodowe. Cennym zabytkiem jest także rzeźbione w drewnie epitafium Kaspra Von Rechenberga i jego żony Katarzyny Schaffgotsch. Możemy podziwiać tylko jedną jego część, pozostałe elementy, w tym figury modlących się dzieci, znajdują się obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. We wnętrzu świątyni znajdziemy także dwie krypty grobowe Rechenbergów i Schellendorfów. Ponadto cennymi zabytkami są kamienna chrzcielnica i sakramentarium.

Kościół pw. Pokłonu Trzech Króli jest świątynią niewielką, kryjącą za to wiele cennych dzieł, które są znakiem wiary fundatorów i pobożności miejscowych katolików.

Źródło: https://opoka.news/aktualnosci/6372

59-724 Kliczków