Kościół poewangelicki pw. św. Antoniego w Tomaszowie Bolesławieckim 2018-03-14T14:32:19+00:00

Kościół poewangelicki pw. św. Antoniego w Tomaszowie Bolesławieckim

Kościół, wybudowany przez gminę ewangelicką, oddano do użytku w 1785 r. W 1835 r. nad głównym wejściem dobudowano neoromańską wieżę, zwieńczoną hełmem iglicowym. Świątynia na planie prostokąta, wewnątrz posiada dwie kondygnacje empor, co znajduje odzwierciedlenie w ilości kondygnacji okiennych
w elewacjach bocznych. Obecnie świątynia nie jest użytkowana.

Tomaszów Bolesławiecki 3, 59-720 Tomaszów Bolesławiecki