Gmina Nowogrodziec 2018-03-21T08:31:59+00:00

Gmina Nowogrodziec

Promocja atrakcji turystycznych transgranicznego obszaru powiatów bolesławieckiego i Bautzen

Nowogrodziec to gmina bogata w piękną tradycję związaną z garncarstwem, folklorem i kulturą ludową. Położona jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego,  na pograniczu Pogórza Izerskiego i Borów Dolnośląskich. Zajmuje powierzchnię 176,3 km2,  w tym 16,2 km2 przypada na miasto, administracyjnie składa się z miasta Nowogrodziec  i 12 miejscowości wiejskich: Czernej, Gierałtowa, Godzieszowa, Gościszowa, Kierżna, Milikowa, Nowej Wsi, Parzyc, Wykrot, Zabłocia, Zagajnika i Zebrzydowej.

Gmina charakteryzuje się dużymi zasobami kopalin użytecznych i różnorodnością występowania surowców mineralnych. Najważniejszym dla gospodarki jest surowiec ilasty jako glinka ceramiki szlachetnej, kamionkowa, ogniotrwała oraz gliny ceramiki budowlanej. Na bazie tych surowców rozwinął się przemysł wydobywczy i przetwórczy surowców ceramicznych oraz materiałów budowlanych.

Gmina Nowogrodziec posiada wiele atrakcji turystycznych, zapewniając mieszkańcom oraz przyjezdnym doskonałe  warunki do aktywnego spędzania czasu, rekreacji i wypoczynku:

– urozmaicone ukształtowanie terenu,  w tym walory krajobrazowe,

– znaczne obszary leśne,

–  zasoby wodne rzeki Kwisy,

– parki wiejskie,

– liczne obiekty historyczno-zabytkowe,

– różnorodność i bogactwo kulturowe,

–  trasy piesze, szlaki rowerowe i konne,

– Punkt Informacji Turystycznej Edukacyjnej i Kulturalnej w Nowogrodźcu,

– oficjalną stronę internetową www.nowogrodziec.pl

– sprzyjające turystyce warunki klimatyczne,

– cykliczne imprezy kulturalne, festiwale folkloru i tradycji kulinarnych 

Urząd Miejski Nowogrodziec
Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec
www.nowogrodziec.pl
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
tel. 075 738 0660, fax 075 731 64 16

Kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Ruiny klasztoru Św. Marii Magdaleny
Ratusz w Nowogrodźcu
Słup milowy poczty saskiej
Ruiny zamku w Gościszowie
Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gościszowie