Events 2019-08-06T14:54:21+00:00

Boleslawiec

Events

The Bolesławiec Festival of Ceramics
Borderland-Cabbage Festival in Żeliszów
Commune harvest festival
Balkan festival in Bolesławice
Skate-Marathon in Bory Dolnośląskie

Projekt „Bautzen i Bolesławiec – dwa powiaty turystyczne!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa

Das Projekt „Bautzen und Bolesławiec – zwei touristische Landkreise!“ wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Fonds der Kleinen Projekte
Interreg Polen – Sachsen 2014 – 2022 kofinanziert

„Bauzen and Bolesławiec- two tourist districts”project  is co-financed from the contributions  of the European Regional Development Fund of the Interreg Poland-Saxony 2014-2022 programme  under the Small Projects Fund of the The Neisse-Nisa-Nysa Euroregion (ERN)