Dwór w Warcie Bolesławieckiej 2018-03-14T13:56:48+00:00

Dwór w Warcie Bolesławieckiej

Renesansowy dwór, otoczony fosą powstał ok. 1540 r. z fundacji Hansa von Zedlitz. W 2. poł. XVI w. rozbudowano go do obecnego układu na nieregularnym planie podkowy z wewnętrznym dziedzińcem. Modernizowany w XVIII i XIX w., zachował wiele pierwotnych cech stylowych: ozdobne szczyty, wykusze, dekorację sgraffitową, elementy ozdobnej kamieniarki. Częściowo zniszczony po II wojnie światowej, od kilkunastu lat pozostaje w prywatnych rękach i poddawany jest procesowi kompleksowej restauracji.

Warta Bolesławiecka 62, 59-720 Warta Bolesławiecka